Vi som jobbar här

Styrning och administration

Dr Alejandro Carballo

VD

Malin Lundberg

Vice VC

 

Malin Eidehall

Verksamhetschef

Elin Gustavsson

Ekonomiassistent

Reception

Lima Luchian

Undersköterska

Elin Gustavsson

Ekonomiassistent

Läkare och läkarteam

Dr Alejandro Carballo

Distriktsläkare

Dr Sara Pacheco

Legitimerad läkare

Dr Shadi Naasan

Legitimerad läkare

Dr Ahmed Fahad

Legitimerad läkare

Ana Carballo

Leg Läkare

Ida Schill

Läkarassistent

Sjuksköterskor

Poulina Gunninge

Psykiatrisjuksköterska

Eddie Sandström

Sjuksköterska, barnmorska, samtalsterapeut

Anna Wijkström

Sjuksköterska

Laboratorium

Dillys Fondu

Undersköterska

Lima Luchian

Undersköterska

Klinisk fysiologi

Ida Schill

Läkarassistent

Dillys Fondu

Undersköterska

Psykosocialt team

Agneta Edenborg

Diplomerad kostrådgivare

Frida Roos

Kurator

Rehabteamet

Malin Lundberg

Rehabsamordnare och legitimerad sjukgymnast