På Nässjö läkarhus erbjuder vi dagligen distriktsläkarmottagning där vi dels tar hand om patienter med akuta problem och även har planerade tider för besvär som man har haft under en längre period.

Vi har högt kompetenta läkare som jobbar varje dag med att ta emot de akuta patienter som kommer till oss. Vi har även ett akutintag där ambulanser ibland kommer med patienter till oss som de bedömer att vi på vårdcentralen kan handlägga.

På den planerade mottagningen tar vi emot patienter som har besvär av en mindre akut karaktär t.ex. långvarig smärtproblematik m.m. Här genomförs även läkemedelsgenomgångar för att se så att patienterna står på adekvata läkemedel som inte interagerar med varandra samt att patienten inte lider av biverkningar som resultat av sin medicinering.

Våra läkare har även möjligheten att remitera patienter till andra vårdgivare vi har här på Nässjö läkarhus för att kunna hjälpa patienterna på bästa sätt, t.ex. arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, sjuksköterskor med speciella ansvarsområden m.m.

För att boka tid ringer man till våran telefonrådgivning där man får råd och tips samtidigt som man kan beställa en tid till en läkare för de besvär där det bedöms vara nödvändigt. Vårat arbete styrs utav vårdgarantin som innebär att man ska få ett besök hos oss på våran vårdcentral inom 5 dagar.

På Nässjö läkarhus erbjuder vi dagligen besök på våran sjuksköterskemottagning. Där får man träffa någon av våra sjuksköterskor som hjälper till med de besvär man kan ha. Exempel på patienter som bokas till sjuksköterskemottagning är de med misstänkt urinvägsinfektion, halsont, patienter som behöver hjälp med omläggning av sår, suturtagning m.m.

På sjuksköterskemottagningen får du träffa någon av våra kompetenta sjuksköterskor som jobbar tillsammans med våra läkare. Vid behov konsulteras läkaren till den patient som behöver det. Möjlighet finns även att få komma på ett teambesök där man först får träffa en sjuksköterska som förbereder med undersökningar innan läkaren kommer och gör sin bedömning

Välkommen till vårt laboratorium!

För dig som ska ta fastande blodprover gäller följande:

Fasta innebär att man inte får äta eller dricka 12 timmar före provtagningen. Det är tillåtet att dricka ett glas vatten på morgonen innan provtagningen.

För dig som ska lämna urinprov gäller följande:

  • Tag provet från morgonurinen (första urinen efter uppvaknandet).
  • Provtagningskärl hämtar du utanför laboratoriet på vårdcentralen.

OBS! Endast avsedda provtagningskärl för urinprov är godkända.

Laboratoriets öppettider för provtagning:

Laboratoriet har nu krav på bokad tid för provtagning, detta kan genomföras genom att kontakta oss per telefon eller boka direkt i appen vårdmöten region jönköping.

COVID19-provtagning är möjligt hos oss. För att få en tid till det kontakta oss telefonledes så kommer vi att stämma av det medicinska och ge dig en tid för provtanging. Det är en generös provtagningsstrategi, så har du symtom är du välkommen.

V29-V32 är labb stängt på Nässjö Läkarhus och man är då hänvisad till central-labbet i Nässjö på gamla sjukhuset.

På Nässjö Läkarhus fortsätter prover under denna tiden för COVID19 samt även enklare prover som tas i fingret.

Besöket på laboratoriet kostar 100kr (kostnadsfritt om det är i samband med läkarbesök, årliga kontroller av kroniska sjukdomar, läkemedelsgenomgångar).

Tänk på att för att blodet skall vara i rätt koncentration skall du vila minst 15 minuter innan provtagning.

Belastningen är som högst direkt på morgonen klockan 08.00 med tanke på de fasteprover som tas om ditt prov ej är ett fasteprov ber vi er att inte komma klockan 08.00 då det blir långa väntetider för dig.

 

Vi har mottagning för undersökningar inom ramen för klinisk fysiologi. Vi erbjuder hörselundersökningar, långtidsmätningar av blodtryck, lungfunktionsundersökningar, EKG och ultraljudsundersökningar.

För vissa av dessa undersökningar får du besöka vårt laboratorium, och vissa utförs som ett besök på den övriga mottagningen. Du kommer få träffa en undersköterska eller läkarassistent, i tätt samarbete med mottagningens läkare.

woman in black crew neck t-shirt wearing white face mask

Du är välkommen att vaccinera dig hos oss. Vi hjälper dig att anpassa vaccinationen efter dina behov. Inför utlandsresor kan vi hjälpa dig med rådgivning om vilka vaccinationer som är lämpliga för just ditt resmål. Vi vaccinerar även bla mot covid-19, säsongsinfluensan, lunginflammation, fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE), och mot livmoderhalscancer.

 

Vårt team är till för dig som är nedstämd, orolig, har ångest eller andra psykiska svårigheter, eller om det inträffat något i ditt liv som gör att du är i kris. Vi tar även emot dig som lider av stressrelaterad ohälsa. Vi erbjuder samtal, både individuellt och i grupp, när du behöver förändra något i ditt liv eller beteende för att må bättre.

Sjukgymnastik syftar till att återställa eller bibehålla funktion i rörelseapparaten, alltså leder, muskler och nerver med tillhörande strukturer. Det kan vara allt från rygg- och nacksmärta, tennisarmbåge, till skador i knän och fötter Vi jobbar även med rehabilitering efter operationer, långvariga smärttillstånd samt ergonomisk rådgivning. Vi är ofta en del i behandlingen vid lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärl sjukdomar och diabetes. Sjukgymnaster arbetar även förebyggande och kan hjälpa dig att komma igång med fysisk aktivitet utefter dina förutsättningar.

På Nässjö läkarhus arbetar vi ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper tex arbetsterapeuter. Detta ger oss en helhetssyn på dig och dina besvär vilket gör att vi tillsammans kan hitta den behandling som passar dig bäst. På detta sätt får vi också kortare beslutsvägar och undviker onödiga extra besök. Vi driver artrosskola enligt BOA (bättre omhändertagande av patienter med artros) samt FaR, Fysik aktivitet på recept.

Vi har vidareutbildning inom akupunktur, ortopedisk manuell terapi (OMT), lymfdränage, basal kroppskännedom, axelina, yrsel och balansrubbningar samt idrottsskador. I våra behandlingar använder vi flera olika metoder som väljs utefter dina önskemål och vår kunskap. Förutom ovan nämnda metoder arbetar vi även med anpassad träning, neuromuskulär elektrisk stimulering (NMES), transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), och tejpbehandling.

Vi erbjuder en bred kompetens, av erfaren personal, inom såväl kroppsakupunktur som öronakupunktur.

Akupunkturen härstammar från traditionell kinesisk medicin.

Behandlingen kan tex användas vid värk i nacke, axlar, rygg, muskler, leder, migrän eller annan huvudvärk samt olika typer av nervsmärtor.

Man kan även behandla med akupunktur vid stress och sömnsvårigheter.

Akupunktur har en lugnande och avslappnande effekt.Hormonet oxytocin frigörs vid beröring och ger en känsla av lugn och ro.

Öronen anses vara en spegel av kroppens organ och dess funktioner.

Vi ger öronakupunktur speciellt mot oro, stress, nedstämdhet och sömnbesvär.

På Nässjö läkarhus erbjuder vi Dig som diabetiker regelbundna kontroller.

Diabetes är en komplex sjukdom som inte alltid ger symtom i början (gäller typ 2) kanske inte förrän efter flera år. Men för att undvika komplikationer är det viktigt med kontroller.

Det innebär genomgång av prover, livsstil, mediciner, blodtryck, fötter, hjälpmedel och remiss till ögonläkare för ögonbottenfoto som är viktigt för att upptäcka diabetesförändringar i ögat.

Med kontinuitet kallas du som fått diagnosen diabetes till Nässjö Läkarhus diabetesmottagning, diabetesmottagningen är både enskild och i grupp. Gruppdelen organiseras som en patientskola där diabetssköterskan, läkaren och sjukgymnasterna i team arbetar för att du skall få bästa stödet.

Diabetes typ 1 sköts vanligen via endokrinmottagningen på Höglandssjukhuset.

Under den här mottagningen sker kontroll av lungfunktionen och hit kan man bli kallad då man lider av sjukdom i andningsorganen. Utöver kontroll av sjukdom sker även utredning av sjukdom, detta innebär att du kan bli kallad för att utreda förändringar i lungfunktionen.

 

Har Du funderat på eller kanske redan bestämt dig för att sluta röka eller snusa? Eller vill Du ha information kring detta? På Nässjö Läkarhus kan du få stöd mot ett tobaksfritt liv eller svar på dina frågor kring detta av en sjuksköterska med utbildning i tobaksavvänjning.

Vi erbjuder Dig rådgivning och stöd för att komma fram till beslutet om att bryta tobaksberoendet eller kontinuerlig kontakt efter dina behov för Dig som redan har bestämt dig. Vi arbetar tillsammans med Dig för att finna motivationen som krävs samt ge Dig ökad kunskap om bland annat tobaken och dess skadeverkningar, en inblick i vad som styr tobaksberoendet och information om olika läkemedel vid avvänjning.

Tobaksavvänjning är kostnadsfritt enligt Jönköpings läns landstings bestämmelser.

Vi på Nässjö Läkarhus kan hjälpa Dig som behöver hjälp med professionell kostrådgivning. Detta kan gälla Dig som har diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck eller har besvär med övervikt. Vi kan även erbjuda kontakt med sjukgymnast som hjälper till att hitta en träning som är speciellt anpassad för den enskilda individen.

Vi arbetar med förebyggande hälsovård när det gäller alla hjärt-kärlsjukdomar och erbjuder alla som fyller 40, 50 eller 60 år att genomgå en hälsokurva. Hälsokurvan innebär bl.a en genomgång av kost, motion, alkohol, tobak, stress men även kontroll av blodfetter, blodtryck, BMI, midja-stuss kvot.

Ett nära samarbete sker med resterande personal på vårdcentralen ifall det skulle visa sig att du har behov av fler insatser.

Du som är ordinerad beroendeframkallande läkemedel är välkommen hit för genomgång av din medicinering. Här görs även bedömningar av ev smärt,-sömn och/eller ångestproblematik.

Detta för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och se till så att du får rätt insatser ifrån oss då det ibland kan behövas ytterligare hjälp förutom det läkemedel du är ordinerad.

Detta kan t ex vara sömnskola, sjukgymnastik, insatser från arbetsterapeut, akupunktur-behandling eller samtal med kurator.

Vi hjälper även till med ned-och uttrappning av läkemedel. Då det i samband med ned-och uttrappning av beroendeframkallande läkemedel ofta uppstår abstinenssymtom så erbjuder vi stöd under den perioden. Detta kan t ex vara i form av stödsamtal, öronakupunktur och icke beroendeframkallande läkemedel.

När du önskar förnya recept på beroendeframkallande läkemedel kommer du troligen att bli kallad till oss för genomgång av dina läkemedel samt orsaken till att du är ordinerad dessa. Vi kommer att prata lite kring din livssituation och du kommer att få fylla i formulär ang. antingen din smärt,-sömn och /eller ångestproblematik. Besöket tar ca 45 minuter och därefter utformas en behandlingsplan tillsammans med läkare. Detta görs för att du ska få rätt hjälp och stöd.

På Inkontinensmottagningen kommer patienter som har problem med att hålla urin eller avföring. Vid ett första besök försöker ansvarig få en bild av dina problem och ev utesluta medicinska orsaker till problemet. Vidare får du fylla i olika skattningsskalor och miktionsschema för att kartlägga problemet. Tillsammans med inkontinensansvarig ska du erbjudas att få den hjälp och stöd som behövs för att kunna ha god livskvalité.

När du har en diagnostiserad inkontinensproblematik antingen via oss eller sjukhuset har du möjlighet att beställa inkontinenshjälpmedel hos oss, dessa provar du först ut med inkontinensansvarig för att det skall bli rätt hjälpmedel.

person's feet with flowers

Välkommen att boka tid för medicinsk fotvård med eller utan remiss!

Remiss

Vi utför medicinsk fotvård på remiss från läkare/sjuksköterska. Patienter med kroniska sjukdomar som t.ex. diabetes och reumatism kan bli remitterad genom tidbokningen. I övriga fall avgör behandlande läkare om remiss till fotvård är aktuell.

Kostnad

Med remiss 100kr ingår i högkostnadsskyddet.

Nässjö Läkarhus har startat ett sammarbete med Eva Vörman, Fotfavoriten. Detta innebär att du som patient har möjlighet att kontakta Eva Vörman för medicinsk fotvård. Om den medicinska fotvården inte ingår i det som är subventionerat från landstinget har du möjlighet att använda dig av Eva Vörman själv och då betala fullt pris.

Fotfavoriten ligger på Nygatan 3

 

Telefontid för bokning är måndag-fredag mellan klockan 9:00-17:00

Bokning: 010 24 32 800

 

Arbetsterapin på Nässjö Läkarhus är för dig som har en sjukdom, skada eller medfödd funktionsnedsättning.

Vi stöttar dig i att klara dina dagliga aktiviteter och få en fungerande vardag genom behandling, träning eller annat stöd. Du kan få hjälp med följande:

  • Utprovning av hjälpmedel
  • Smärtrehabilitering
  • Handrehabilitering och utprovning av handortoser
  • Ergonomi

Utredning och rehabilitering av kognitiva funktionsnedsättningar

För att du ska få bästa möjliga vård arbetar vi i team kring din behandling/rehabilitering med t.ex. läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller kurator.

Arbetsterapin ansvarar även för samordning av intyg som behövs till dig enskilt, arbetsgivare, annan myndighet. Arbetsterapin organiserar så att det blir rätt professioner som kopplas in i ditt fall för att intyget skall bli så heltäckande som möjligt.

Du når vår arbetsterapeut genom växeln 010 24 32 800.

As a newly arrived refugee to Sweden, you will be offered a time for health check. We ask questions about how you had it before, in this way we are able to assist you in the best way. We also take blood tests to see if you have any diseases.

We order an interpreter to visit which is free for you. If don’t cancel the planned reception time, you pay part of the cost.

You come in contact with them at 010 247 32 800

Vi har nu möjligheten att erbjuda dig digitalvård genom appen ”Vårdmöte Region Jönköping län”. Den kan du ladda ner både på din telefon oh på så sätt komma i kontakt med oss. 

Genom vårdappen kan du mötas oss digitalt på planerade tider, skicka meddelande till oss, boka tider till läkare, sjuksköterskor, matrådgivare, rehabsamordnare, psykosocialateamet, sjukskrivningssamordning, sjukgymnaster, arbetsterapeut, labb mm. Denna lösningen kan ersätta vissa besök dock men inte alla.

Du kan kontakta oss på 010 24 328 00 för att veta mer.